program

ideologi

politik

Socialisme

Socialismen på venstrefløjen lover folk frelse. Gennem planøkonomi, nationalisering og social ingenørkunst tilbyder venstrefløjen et retfærdigt og harmonisk samfund, hvor alle er lige. Socialister har noget at tro på. I socialismen er økonomi et middel til at opnå et utopisk idealsamfund. Hvilken naiv forestilling!

Socialistiske utopier har for mange været et fast holdepunkt i tilværelsen. Men socialisme er blot første skridt på vejen til at blive nihilist. I starten gør man sig forhåbninger, men med erfaring dør håbet. En nihilist er født.

Det er ikke samfundets skyld - det er universets!

Lighed er en nuttet tanke. Men sandheden er, at universet grund­læggende er uret­færdigt og uhar­monisk. Alle ved, at også i såkaldt ”socialis­tiske" fælles­skaber er der alligevel et internt hierarki. Til ethvert fællesmøde sidder der altid et dumt svin, som rager til sig. Uretfærdigheden er menneskets ontologiske vilkår. Det er ikke samfundets skyld – det er universets! Den socialistiske kapitallogik er en blindgyde.

  • Kagen er en løgn!

    Socialismen lover dig en kage, der ikke kommer. Kapitalismen lover dig en kage, som aldrig har eksisteret. Det handler ikke om at dele kagen anderledes. Det handler ikke om at gøre kagen større. Det hander om at indse, at kagen er en løgn!

    Læs mere om NFPs økonomiske politik her...