program

ideologi

politik

Udenrigspolitik

Globaliseringen har gjort hele verden til vores baghave. Forsvaret af Dan­marks sikkerhed kræver i dag et internationalt enga­gement. Nihilistisk Folke­partis udenrigspolitik er tilpasset denne nye globale verdensorden.

Politikerne tror, at vores nuværende indsats i Afghanistan demonstrerer, at vi ikke vil nøjes med at holde fine skåltaler. De påstår, at vi kæmper for dan­ske værdier som demokrati og menneske­rettigheder.

Den største trus­sel mod Dan­marks sik­kerhed findes inden­for Euro­pas egne græ­ser, hvor der er en slyngel­stat med et uberegneligt og udemok­ratisk styre

Intet kunne være mere forkert! NFP kræver klarhed om den danske udenrigspolitik: Vi kæmper ikke for værdier. Vi bekæmper dem! Når der ikke længere er noget at tro på og kæmpe for, tager vi danskere kon­sekvensen: Vi kæm­per for intet. Vi kæm­per for nihilismen.

I Afghanistan er vi ikke i krig, fordi vi har værdier. Vi er i krig, fordi der findes folk, som tror på noget. Vi danskere kan ikke forholde os til mennesker, der tror på andet end wellness og gadgets.

Men den største sikkerhedspolitiske trussel er ikke Afghanistan. NFP kræver, at de danske politikere vågner op! Den største trussel mod Danmarks sikkerhed findes indenfor Europas egne grænser, hvor der er en slyngelstat med et uberegneligt og udemokratisk styre: Vatikanstaten.

Det er en central mærkesag for NFP, at Danmark lægger politisk pres på Vatikanstaten for at få afviklet dens undertrykkende og fundamentalistiske præstestyre, som destabiliserer hele regionen. Om nødvendigt må vi være rede til at bakke det politiske pres op med militær magtanvendelse.

For NFPs holdning til Irakkrigen, se under Dyrevelfærd

 

  • Truslen mod Danmark!

    Nihilistisk Folkeparti kræver, at politikerne vågner op! Den største trussel mod Danmarks sikkerhed er indenfor Europas grænser. 

    Læs mere om NFPs udenrigspolitik her...

  • Diskutér NFPs udenrigspolitik.

    På NFPs forum Intet tilfælles kan du debattere, kommentere og kritisere vores politiske program.

    Diskutér NFPs udenrigspolitik Her...