program

ideologi

politik

Sundhed

Nihilistisk Folkeparti lægger stor vægt på den danske befolkningssundhed og mener, at det er vigtigt, at vi i Danmark har en fremsynet og visionær sundhedspolitik.

De danske politikere har i mange år troet, at sundhedspolitik handler om at holde danskerne i live. De har en blind fokusering på at vinde europa­mesterskabet i gennemsnitlig leve­alder.

Dødsraten  i Danmark lig­ger stabilt på 100%

Det er et håbløst projekt. Dødsraten i Danmark ligger stabilt på 100%, og det ændrer sig sand­synligvis ikke foreløbigt. Vi er dødsdømte af uni­verset – ligegyldigt hvad politikerne gør for at tvangsforlænge vor levealder. Derfor har vi brug for en tilbundsgående nytænkning af den danske sundhedspolitik.

Sundhed handler ikke om at leve længe. Sundhed handler om at have det godt. Verdens­sundheds­organisationen WHOs definition af sundhed er "en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse" (Kilde: WHO).

Den eneste måde man kan have det godt i dette meningsløse univers, er ved konstant at beruse sig i alkohol og/eller narko. NFP vil derfor arbejde for, at der oprettes sundhedscentre overalt i landet, hvor man kan henvende sig, hvis man er ved at blive ædru. Pengene skal følge patienten. Derfor skal den udleverede alkohol og narko på sundhedscentrene være gratis.

Udover den akutte indsats på sundhedscentrene, er det vigtigt, at vi også tager det lange sundhedspolitiske træk. Det er nødvendigt at adfærdsregulere danskernes livsstil, så de får en sundere hverdag.

Udover rusmidler er tobak og fedtholdige fødevarer to centrale bestanddele i et sundt liv. Den almindelige dansker befinder sig godt med maven fyldt af fedtholdig mad, en øl i hånden og en cigaret i munden. For at fremme den generelle befolkningssundhed har NFP derfor som mærkesag, at alkohol, tobak og fedtholdige fødevarer fritages for moms. Danskerne skal have et økonomisk incitament til at leve sundt. 

Vi kæmper for din ret til at gå i hundene!

  • Danskerne er ligeglade med døde børn!

    NFP beviser endeligt, at danskerne er nihilister og fuldstændigt ligeglade med alt andet end egen wellness. NFPs bistandspolitike mærkesag kræver ærlighed.

    Læs mere Her...

  • Diskutér NFPs sundhedspolitik.

    På NFPs forum Intet tilfælles kan du debattere, kommentere og kritisere vores politiske program.

    Diskutér NFPs sundhedspolitik Her...