program

ideologi

politik

Arbejdsmarked

Nihilistisk Folkeparti har den grundholdning, at arbejde er en vederstyggelighed. Det er ikke bare det materielle grundlag for menneskets formålsløse eksistens; det skaber også illusioner om mening og formål.

Arbejde er ligeså menings­løst, som når Sisyfos skubber stenen op ad bjerget.

I et univers, som ikke levner håb for nogen, er det at arbejde for at fremtidssikre sin eksistens, lige så ligegyldigt som når en indsat på dødsgangen tager armbøjninger for at holde sig i god form.

Alligevel hævder mange danskere i en række af undersøgelser, at de er glade for at arbejde. NFP mener, at det er på tide at tage et opgør med danskernes illusoriske forhold til deres meningsløse knokleri.

Det kræver et økonomisk incitament. Derfor vil NFP arbejde for, at der på det danske arbejdsmarked indføres en maksimalløn, som matcher det aktuelle kontanthjælpsniveau.

Det skal ikke kunne betale sig at arbejde!

  • Værdiafvikling!

    Postmodernistiske forskere har for længst bevist, at der ikke findes noget metafysisk eller demokratisk grundlag for politiske værdier. Værdier er illusioner, man indoktrineres til at tro på af elitære smagsdommere med videregående humanistiske uddannelser.

    Læs mere om NFPs værdipolitik her...

  • Kagen er en løgn!

    Socialismen lover dig en kage, der ikke kommer. Kapitalismen lover dig en kage, som aldrig har eksisteret. Det handler ikke om at dele kagen anderledes. Det handler ikke om at gøre kagen større. Det hander om at indse, at kagen er en løgn!

    Læs mere om NFPs økonomiske politik her...