program

ideologi

politik

Ingen velfærd

Politikerne lovede os at velfærdsstaten ville opfylde vores behov, men det var løgn.

Ingen vil betvivle at velfærdstaten har skabt materiel velstand. Men når behovet for materielle goder er mættet, melder behovet for mening sig. Politikerne har fortalt os, at når vi har spist os mætte i vores weber-grillede svinekoteletter og ser Paradise Hotel på det nye fladskærms-TV, er vi lykkelige. I hvert fald når der er Cipramil til dessert!

Velfærdsstaten er en substi­tutreligion: Et kollektivistisk, kris­tent tan­kesæt der har holdt Dan­mark i et ondt og grotesk jerngreb

Velfærdsstaten er en substitutreligion: Et kollektivistisk, kristent tankesæt der har holdt Danmark i et ondt og grotesk jern­greb. Vel­færds­staten er en afgud, vi tilbeder og håber vil frelse os. Men den har ikke frelst os mere end de gamle døde guder gjorde. Velfærd er lykkepiller for folket!

Velfærdsstaten lovede os at virkeliggøre et soli­darisk fælles­skab, hvor få har for meget og færre for lidt. Men vel­færds­staten er ikke en måde at komme hinanden ved. Den er blot et økonomisk reguleringsværktøj. Når vi har nået toppen af stigen, så stopper den – og hvad skal man så lave? Velfærdsstaten kan ikke dække vores behov for en meningsfuld eksistens og et formål med vores liv!

Velfærd giver depressioner. Når velfærden har sørget for, at danskerne ikke bruger al deres tid på at få dækket deres materielle behov, er der kun det eksistentielle tomrum tilbage. I Danmark er depression blevet en folkesygdom.

Nihilistisk Folkeparti vil hjælpe de deprimerede danskere! De skal blot indse, at deres liv er formålsløst, fordi universet er sygt – ikke dem selv. Man vinder en absurd frihed, når man opgiver alt håb. Når Gud er død, er alt tilladt og det er meget sjovere at være nihilist end at være deprimeret. Stem på NFP!

 

Hellere tryg tomhed, end tom tryghed!

  • Værdiafvikling!

    Postmodernistiske forskere har for længst bevist, at der ikke findes noget metafysisk eller demokratisk grundlag for politiske værdier. Værdier er illusioner, man indoktrineres til at tro på af elitære smagsdommere med videregående humanistiske uddannelser.

    Læs mere om NFPs værdipolitik her...

  • Diskutér NFPs velfærdspolitik.

    På NFPs forum Intet tilfælles kan du debattere, kommentere og kritisere vores politiske program.

    Diskutér NFPs velfærdspolitik Her...